gazali ile olan bağıGazali ile olan, kurduğu bağ doktora tezinden sonra ölümüne kadar devam ettiğini ifade edebilirim. Kendisi son zamanlarında bile bir araya geldiğimizde gazali ile alakalı yazmak istediklerini bizimle paylaşmış idi. Ama son zamanlarında bildiğim kadarıyla hocanın en çok üzerinde durmaya, durmak istediği ve yazmak istediği konulardan birkaç tanesini hatırlıyorum. Bunlar klasik döneme ait bazı fıkıh metinlerinden yola çıkarak yine islam iktisadı düşüncesiyle alakalı metinler kaleme almak idi.

"Hoca, Sabri hocamız asıl ilgisi yani hayatını adadığı bütün hayatı verdiği proje islam dünyasında iktisadi düşüncenin teşekkülü ve gelişimi idi. Ortaya koyduğu bu proje zan ediyorum hocamızın en önemli projesidir. Bu projeyle zan ederim gerek islam dünyasında gerek islam dünyasının dışında kalan Batıda akademik çevrelerde temayüz etmiştir diyebiliriz."


Erol Özvar