medeniyet analizi metametodoloji ve metodoloji


İslam’ın en önemli özelliği yeni bir din olarak ortaya çıkmış olması ve bu dinin, müntesiplerine hayatın halleri içinde referans olarak kullanabilecekleri yeni bir normatif sistem sağlamış olmasıdır. 

(Medeniyet Analizi Metametodoloji ve metodoloji)

Bir medeniyet inşa süreci olarak İslam iktisadı tarihle daha barışık olma, daha doğrusu tarih bilincine sahip bir teorik çalışma teamül ve alışkanlığını geliştirmelidir.

 (Medeniyet Analizi Metametodoloji ve metodoloji)