"Müslümanların diğer medeniyetlerin maddi ve manevi mirası karşısında tavırları son derece dikkate değerdir. Onların bu mirası tevarüs etmelerinin toptancı değil, kendi değerleri ve dünya görüşleri, başka bir ifadeyle kendi normatif sistemlerinin rehberliğinde yürüyen dinamik bir değerlendirme süreci şeklinde seyrettiği söylenebilir."

 (Medeniyet Analizi Metametodoloji ve metodoloji)