tez savunması


Diyebilirim ki eğer ben kendi tez jürimde olsaydım kesinlikle olumsuz oy kullanırdım çünkü o yoğun çalışma temposu içerisinde konuya o kadar odaklanmış ve nüfuz etmiştim ki yazabildiklerim, yazabileceklerime kıyasla çok yetersiz geliyordu bana. Daha sonra çevreme hayıflanarak şöyle dediğimi hatırlıyorum: “ İnsan kendi ayıplarını örtmeye çalışır, ben ise ayıplarımı bir jüri önünde sergilemek zorunda kaldım.” İlginçtir ki o tez, birkaç küçük düzeltme dışında herhangi bir değişiklik yapılmadan daha sonra orijinal haliyle yayınlandı ve ilk yayınlandığı 1984 yılından beri yeni baskılar yapmaya devam etmektedir.
(s.57 İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler)